MTÜ Kõrgessaare Külmhoone on asutatud üheksa liikme poolt 2010.aasta veebruaris. 

Ühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on kalanduse arendamine Hiiu maakonnas kalurite ühistegevusena.

Ühingu põhitegevusteks on: kala esmakokkuostu-, säilitamis- ja külmutustingimuste loomine ja -teenuste osutamine; ühine turustus-võimaluste leidmine ja logistika korraldamine.

Ühing on avatud uutele liikmetele.