NR  LIIGE ESINDAJA ROLL LIITUMISE AEG
1  Heino Kalmus  Heino Kalmus  juhatuse liige   asutajaliige 
2  Tarmo Rajang FIE  Tarmo Rajang juhatuse liige  asutajaliige
3  Imre Kivi FIE  Imre Kivi juhatuse liige  asutajaliige
4  Hiiu Jorn OÜ  Jaanus Pauklin    asutajaliige
5  MTÜ Kõrgessaare Sadam  Priit Post juhatuse liige  asutajaliige